Røykelovens begrensninger

Regjeringen vil stramme inn røykeloven.