At Elkem Solar har havnet i en slik situasjon, er et skår i gleden vi føler på byens og landsdelens vegne over å huse en slik fremtidsrettet teknologibedrift. Vi håper virkelig at Elkem Solar snart kommer på offensiven igjen.

Som kjent sliter hele solcelleindustrien, som Elkem Solar leverer råvaren silisium til. Vi har sett hvordan industri— og børseventyret REC må avvikle virksomheten i Norge grunnet kapasitets- og kostnadsproblemer, og vi registrerer eksempelvis at Tyskland har strammet inn på subsidiene til industrien og solcellebrukerne – subsidier som har vært med på å legge til rette for hele næringens fremvekst. At den samme næringen har vokst vel mye i sin første fase, er en klassisk problemstilling som må finne sin løsning gjennom konsolidering. Ordet høres ufarlig ut, men vi vet at det ofte ligger smertefulle realiteter bak. Så som permitteringene hos Elkem Solar.

Det som gjør oss sikre på at Elkem Solar allikevel har en lys fremtid, er kvaliteten på bedriftens produksjonsprosess og produkter. Forskningsmiljøet på Fiskaa i Kristiansand har lange tradisjoner og ligger i verdenstoppen innen høytemperatur materialteknologi. Det har frembrakt en produksjonsmetode som er langt mindre energikrevende enn konkurrentenes, og i tillegg gir det aller reneste silisium. Og selv om vi så langt har sett lite til hva eierskiftet fra norske Orkla til kinesiske Blue Star betyr for Elkem Solar, har vi vanskelig for å se for oss at Blue Star ikke vil satse videre på både forskningsmiljø og fabrikkanlegg. I motsatt fall har de gjort en dårlig handel.

Permitteringene kommer ellers på et tidspunkt da hele den vestlige verden holder pusten av spenning. Hvilke virkninger får gjeldskrisen i en rekke stater på realøkonomien? At svaret får direkte betydning for Elkem Solar, minner oss om hvordan Sørlandets næringsliv påvirkes av hva som skjer ute i den store verden.