Elkem Solars permitteringer

Fallende etterspørsel fra færre kunder som attpåtil har fulle lagre, og derav følgende prispress. Kort oppsummert synes det å være situasjonen for kristiansandsbedriften Elkem Solar, som permitterer 120 av sine totalt 275 ansatte i tre-fire måneder fremover.