Legebråk og møtekultur

Jeg reagerer sterkt på at medlemmer av Den Norske Legeforening blir urettmessig hengt ut i pressen på denne måten.