Urett mot SIAN

Koranen, "profeten" Muhammed og sharialovgigningen terroriserer hver dag mennesker.