Feil om eksportstøtte

Uriktige tall fra Holmer-Hoven 3. oktober vedrørende TINE