• BEVEGELSE: Vegard Nilsen har stor tro på mosjon som behandling. Her trener han kolleger. FOTO: frode larsen

Sykelig overvekt på sykehus

Hva skal sykehusene drive med? Sykelig overvekt i kommunene eller på sykehus? Hva er høyspesialisert behandling?