At det går an

Småbåthavna i Auglandsbukta åpner ikke før pinse i slutten av mai.