Bro til fremtiden

Adolph Tidemands Bro vil knytte sentrum sammen med Malmø på en god måte.