Fylkessammenslåing og demokrati

Folkeflertallet må avgjøre, og ny folkeavstemning må til.