• Mens redningsskøytene står for 70 prosent av alle redningsoppdrag til sjøs, står 330 skvadronen for 15 prosent av redningene. Her øver frivillige redningsskøytemannskaper med ansatte i Luftforsvarets SeaKing helikopter. FOTO: Redningsselskapet

Staten må ikke overta frivillighetens oppgaver

Staten verken kan eller bør ta mål av seg til å overta oppgaver som i dag løses av frivillige.