Hvem styrer politiet?

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, åpner for at politifolk av samvittighetsgrunner skal kunne søke om fritak fra å fjerne eventuelle demonstranter ved en eventuell utbygging av høyspentlinjer over Hardangerfjorden.