Klubb, by og Norges historie

Ordfører Grundekjøn rørte ved noe da han som hjemvendt kristiansander gikk inn for at ikke bare en engere krets skulle avgjøre på hvilken måte byens kommende hovedkvarter skal kunne vise frem sine skatter som en del av vår historie – vår kulturhistorie.