Romneys selvmål

Uttalelsene passer svært godt inn i det bildet mange har av Romney, som en rik person som ikke vet hvordan vanlige amerikanere lever sine liv.