Situasjonen er at Fjord Line så langt ikke har villet undertegne «standardavtalen» rederiet er blitt seg presentert av Kristiansand havn KF – et dokument havna har utarbeidet etter langvarige forhandlinger med Color Line. Fjord Line har derimot klaget havna inn for Kystverket grunnet manglende tilgang til kaiplass og angivelig trenering av forslag til seilingsplan.

Kystverket har allerede brukt lang tid på klagen. Situasjonen tatt i betraktning, skulle vi ønske etaten kunne få farten opp.