Unge uføre

Ingen landsdel har så stor andel av unge mennesker på trygd som Sørlandet, og verst er situasjonen i Aust-Agder.