Dei som ser, men ingenting gjer

Alle må forstå og leve etter verselinja til Øverland.