Viktig erkjennelse

Jørgen Kristiansen har besøkt Midtøsten.