Samfunnskvalitet

Forrige fredags terrortragedie har vært omtalt på bred basis også av internasjonale media.