Gott mit uns

Kirken har gjort det som er politisk opportunt når det gjelder Norges krigføring i Afghanistan – holdt kjeft.