Den trafikkfarlige Topdalsveien

Kan vi håpe på en snarlig utbedring av denne veien?