Heia Grundekjøn!

Offentlig kunst er for vanlige folk.