Med vind i ryggen

Til stor glede for tilhengerne leverte Romney varene.