Ulv, ulv!

Rovdyrforvaltning er politikk. Rovdyrmeldingen, som Stortinget vedtok i 2004, endret forvaltningen av de store rovdyra betydelig. Da skulle en både ivareta de store beiteinteressene og sikre rovdyrenes overlevelse.