Omstridt skatt

Brevene med den nye eiendomsskatten er på vei til postkassene rundt om i Kristiansand.