• SKRINLAGT: Det blir ikke investert i lyntog i Norge så lenge andre samferdselsbehov er mer presserende. FOTO: Arkiv

Parkert lyntog

Oslo er ikke den eneste byen i Norge med behov for umiddelbar satsing for å bedre flyten av arbeidsreisende.