Menn som slår

Lenge var det lite fokus på den volden som skjer innenfor husets fire vegger. De siste årene har dette endret seg. Kvinner anmelder saker lettere, fordi de blir møtt med større forståelse og tilbud om oppfølging. Også familie og naboer er blitt mer aktpågivende, og slår oftere alarm.