Økoturisme – fremtidens attåtnæring

Agderbondens viktigste oppgave skal fremdeles være å produsere god mat, men fremover vil fritids— og drømmesamfunnet åpne nye muligheter.