• Vårt stadig økende kraftoverskudd må enten eksporteres som kraft eller i form av foredlede produkter fra ny industri, skriver innsenderen. Konsekvensen av stor krafteksport er at kraftprisene vil falle og gjøre det mindre attraktivt å bygge ut fornybar energi. FOTO: NTB SCANPIX

Elsertifikater til besvær!

Norge er som kjent ivrig talsmann for en mer ambisiøs klimapolitikk.