Besinn dere, søstre!

Vi har nå lagt bak oss 8. mars, og kvinner over hele landet gikk i tog for å markere sin hjertesak.