Nedgang i boligbyggingen

Trenden med nedgang i antall igangsettingstillatelser for nye boliger, viser tydelig hvor viktig det er å styrke Husbankens ramme.