• Økt fokus på rus og psykiatri kan sikkert hjelpe mange voldsutsatte. Men vi må gi kunnskap om at det er hjelp å få. FOTO: Bjørnflaten, Thomas

Når de nærmeste vil vondt

Den kraftige økningen i tallet på anmeldelser for familievold på Agder er alarmerende.