Døden på veiene

Tungtrafikken på E 39 krever at samfunnet bygger sikker vei – og tar sjåførenes arbeidsforhold på alvor.