• Artikkelforfatteren mener at kvinners rett til abort er riktig. Veid opp mot konsekvensene blir det riktig å ha lovlig mulighet til å få utført abort. FOTO: SCANPIX

Abort og reservasjon

Reservasjonsretten har sin berettigelse når det gjelder å utføre selve abortinngrepet. Det er en aktiv og konkret handling.