Kven fortel tanken kva den skal tenkje?

Påstandar frå Sverre Opedal og Valerie Kubens om kyrkje og bibel har fått grundige svar, men nokre grunnleggjande spørsmål ligg att.