Hvor ble det av den faglige støtten?

Har Kreftforeningen gått fra å være en støtteforening til å være en frivillighetssentral?