Begrepsbruk er viktig

Kristoffer Andersen er inne på et viktig tema i Fædrelandsvennen den første april når han tar for seg begrepsbrukens påvirkningskraft.