• Dersom personbilparken skal være uten utslipp innen 2050, må alle nye biler i 2030 være el-biler eller andre utslippsfrie kjøretøy. Vi må også ha tilsvarende overgang for busser, lastebiler, anleggsmaskiner, traktorer, ferger og skip, skriver artikkelforfatteren. FOTO: TOR MJAALAND

Det gode klimasamfunnet

En ny, stor klimaavtale skal etter planen undertegnes i Paris i år. Det vil få store konsekvenser, også for Norge.