• Avstigmatisering og allminneleg høgt kunnskapsnivå om psykisk helse gir god mental folkehelse, skriv artikkelforfattaren. I alle desse relasjonane er interaktive media til stor nytte. Biletet viser ein pasient (i Salisbury, USA) med Parkinson – som kommuniserar med sin neurolog via Skype-teknologi. FOTO: NTB SCANPIX

Har Agder prioritert seg vekk frå E-helse?

Helsedirektoratet ber no om forslag til satsingar innan digitale innbyggartenester. Klinikk for psykisk helse på Sørlandet sykehus og UiA har det mest kreative fagmiljøet i landet på feltet. Men det ser ut til at kommunikasjonsrevolusjonen innan helse har mista fascinasjon i regionen.