• Bildet er fra et fattig område i Nicaragua. FOTO: ARKIV

Hold verdens vinduer åpne

Regjeringen vurderer å kutte i informasjonsstøtten til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid. Et av regjeringens argumenter er at organisasjonene ikke klarer å nå ut til vanlige folk.