• Et universitet er en nasjonal institusjon, men samtidig lokalisert i en landsdel, skriver artikkelforfatteren. Sørlandets selvstendige universitet er viktig for å rekruttere gode fagpersoner og studenter. Bildet er fra UiA, Campus Grimstad.

Bør Universitet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Nei. Jeg advarte mot en slik fusjon for ett år siden. I dag er jeg enda mer overbevist; UiA må bruke kreftene på å styrke seg som universitet.