Odderøyas utvikling

Det er 22 år siden planene for blokkbebyggelse på Kongsgård ble presentert for Kristiansand bystyre.