• Artikkelforfatterne er bekymret over at ikke flere ellers i landet ser på Sørlandet som en attraktiv landsdel å flytte til for å jobbe. FOTO: ARKIV

Sørlandet - et industrielt kraftsenter

Vi synes det er flott at regionen oppleves som et turistmål og som et godt sted å bo. Men vi synes ikke det er flott at regionen primært oppfattes som Kaptein Sabeltann for de yngre og hvilehjem for de eldre.