Likning uten ukjente

Det sies at Charlie Chaplin en gang stilte opp i en look-alike konkurranse som seg selv, og havnet på 3. plass. Det var to personer til stede på samme arrangement, som liknet mer på Charlie Chaplin enn det Charlie Chaplin selv gjorde.