• Norske myndighetene har i lengre tid uttrykt forståelse for den bekymringen som nå gjør seg gjeldende i transportnæringen, skriver artikkelforfatteren. Og krever at ord nå følges av handling. FOTO: SCANPIX

Transportnæring i solnedgang?

Mens næringslivets transportbehov stadig øker, øker paradoksalt nok også arbeidsledigheten i norsk transportnæring.