• Trær som ikke tas ut, vil på lang sikt dø, råtne og slippe tilbake det bundne karbonet som del av et naturlig karbonnøytralt kretsløp, hevder artikkelforfatteren. Bildet er fra et skogsområde i Valle, hvor den gamle skogen står uberørt. FOTO: ARKIV

Grønt karbon nødvendig for grønt samfunn

NRK sendte tirsdag 14. januar programmet "Ut i naturen" med fokus på karbonbinding i skog.