Vi må tenke stort

Jeg ser av en artikkel publisert på nettet for en tid tilbake at et eventuelt OL-arrangement i Oslo i 2022 vil koste det offentlige 22 mrd kr.