Bevar sexkjøp-loven

Prostitusjon involverer ofte menneskehandel. Forbudet mot kjøp av sex her til lands bør ikke oppheves.