Rådhuskvartalet

Kristiansand kommune er i villrede om skjebnen til Rådhuskvartalet som danner langveggen på Øvre Torv.