Prinsippløst forbud

Den rød-grønne regjeringen vil forby politisk reklame på tv. Det skjer før Bondevik-regjeringens lovendring som åpnet opp for politisk reklame på tv har rukket å tre i kraft. I følge kulturminister Trond Giske skjer det i ytringsfrihetens navn. Av alle de argumenter som kan anføres mot tv-reklame i sin alminnelighet og politisk reklame spesielt, må dette være det mest absurde.